9:00 - 17:00

Radno vreme Pon. - Pet.

063 370825

Pozovite nas za informacije

Facebook

Twitter

 

sudski tumač Tag

Sudski tumač za engleski jezik > Posts tagged "sudski tumač"

Latinično i ćirilično pismo

LATINIČNO I ĆIRILIČNO PISMO Za sve pravne poslove ili procese u Hrvatskoj, neophodno je da izvorni dokument bude sastavljen na latiničnom pismu. Međutim,  u Srbiji se dokumenta izdaju na ćiriličnom pismu i to može da bude problem, jer u Hrvatskoj ne prihvataju  dokumenta pisana ćiriličnim pismom. Iz tog razloga je neophodno da se dokument na srpskom ćiriličnom pismu „prevede“ na latinično pismo odn. na hrvatski jezik. Prevod sa srpskog na hrvatski jezik i obrnuto uključuje svu dokumentaciju koju sudski prevodioci-tumači inače prevode: Slični problem je i kod overe kopija dokumenata koji su sastavljeni na latiničnom pismu kod javnih beležnika u Srbiji. Prema zakonu,...

Continue reading

Dokumenta i vrste prevoda sudskih tumača?

Sudski tumači ili ovlašćeni sudski prevodioci prevode pismena dokumenta sa overom ili bez u zavisnosti od potrebe. Bilo da je u pitanju prevod za fizička ili pravna lica, sudski tumač prevod overava pečatom i potpisom, što je garancija da je overeni prevod veran originalnom dokumentu. Suštinski, posao sudskog tumača je da kreira prevod dokumenta koji stilom i sadržajem u potpunosti odgovara originalu i duhu jezika na koji se prevodi. Dokumenta koja prevode sudski tumači ili sudski prevodioci - vlasnički listovi - potvrde o nekažnjavanju koje izdaje MUP Srbije - potvrde da nema krivičnog postupka - potvrde o rezidentnosti - revizorski izveštaji - dokumentacija za tendere­­­ - ugovori, aneksi,...

Continue reading