9:00 - 17:00

Radno vreme Pon. - Pet.

063 370825

Pozovite nas za informacije

Facebook

Twitter

 

sudski tumač Tag

Sudski tumač engleskog jezika > Posts tagged "sudski tumač"

KOJA DOKUMENTA PREVODE SUDSKI TUMAČI?

KOJA DOKUMENTA PREVODE SUDSKI TUMAČI? vlasničke listove potvrde o nekažnjavanju I izdate od strane SUP-a potvrde da nema krivičnog postupka potvrde o rezidentnosti revizorske izveštaje dokumentaciju za tendere­­­ ugovore, anekse, statute, sudska rešenja, tužbe,punomoći ugovore o zakupu, najmu..sve vrste ugovora potvrde suda lekarske izveštaje, otpusne liste, dijagnoze I nalaze radne dozvole   ŠTA ZNAČI OVEREN PREVOD? Overen prevod ili pevod sa overom sudskog tumača znači da svojim potpisom I pečatom tumač garantuje  da je sadržaj dokumenta verno i tačno preveden. Napomena: Dokumenti sa  overom sudkog tumača imaju dokaznu snagu u pravnom prometu neke države.   KO SU SUDSKI TUMAČI-PREVODIOCI ? Sudski tumači su prevodioci koje imenuje Ministarstvo...

Continue reading