9:00 - 17:00

Radno vreme Pon. - Pet.

063 370825

Pozovite nas za informacije

Facebook

Twitter

 

izvod iz matične knjige rođenih Tag

Sudski tumač za engleski jezik > Posts tagged "izvod iz matične knjige rođenih"

Međunarodni izvodi iz matičnih knjiga

MEĐUNARODNI IZVODI  IZ MATIČNIH KNJIGA poslovi matičara i lična stanja građana Za putovanje, rad, studije  ili useljenje u neku stranu državu, potrebni su vam, između ostalih dokumenata. Ta dokumenta su  izvodi iz matične knjige venčanih i rođenih. Pored ličnih podataka, izvod iz matične knjige rođenih sadrži i važan podatak o vašem bračnom statusu. Svaki sklopljeni  ili razvedeni brak se registruje, takođe, u pomenutom dokumentu. Kada nastaje problem? Prilikom podnošenja zahteva odgovarajućoj matičnoj službi, pitaće vas da li želite  izvod na srpskom jeziku ili međunarodni izvod (lični podaci na deset jezika). E, to može da vam kasnije stvori problem. Vodeći se željom da snizimo troškove u najvećoj...

Continue reading