9:00 - 17:00

Radno vreme Pon. - Pet.

063 370825

Pozovite nas za informacije

Facebook

Twitter

 

Ovlašćeni prevodilac za engleski jezik – upis studija u inostranstvu

Sudski tumač za engleski jezik > Sudski tumač  > Ovlašćeni prevodilac za engleski jezik – upis studija u inostranstvu

Ovlašćeni prevodilac za engleski jezik – upis studija u inostranstvu

OVLAŠĆENI PREVODILAC ZA ENGLESKI JEZIK -UPIS STUDIJA U INOSTRANSTVU

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS OSNOVNIH STUDIJA U INOSTRANSTVU

  • CURRICULUM VITAE (CV) Europass format,  redosled podataka počinje od sadašnjosti ka prošlosti ( uključiti  poznavanje jezika, hobije, volontiranje, interesovanja itd.). Jasan CV može puno da utiče na ishod vaše aplikacije .
  • Motivaciono pismo – ukoliko niste sigurni da u potpunosti vladate jezikom, a u želji da sebe što bolje predstavite, ovlašćeni prevodilac za engleski jezik  može da vam pomogne i u sastavljanju pisma ( uključiti akademske I profesionalne sklonosti, oblasti od posebnog interesa, planovi za buduću karijeru – osim ako univerzitet nema poseban format koji zahteva),
  • Diploma o stečenom srednjem obrazovanju, prevedena kod ovlašćenog prevodioca za engleski jezik– ili uverenje o pohađanju srednje škole sa datumom završetka srednje škole + kopirana knjižica sa ocenama sa polugodišta 4.razreda ako se prijavljujete u toku 4.razreda – sve prevedeno kod  ovlašćenog prevodioca.  Po završetku srednje škole dostavlja se i diploma o završenom obrazovanju.
  • Svedočanstva prva tri ili četiri razreda srednje škole prevedena kod sudskog tumača za engleski jezik,
  • Skeniran pasoš
  • Vakcinalni karton

Na osnovu dostavljene dokumentacije, fakulteti vrše evaluaciju  kandidata.  Ukoliko vaša selekcija uključuje više fakulteta i koledža, kandidati mogu da dostave više prijava. Od značaja je i sklonost ka sportskim aktivnostima, a  kod aplikacija na  fakultete koji daju sportsku stipendiju, to je i obaveza.

Sudski prevodilac za engleski  jezik svoj prevedeni i overeni dokument spaja sa kopijom izvornog dokumenata, tzv. „sudsko povezivanje“ dokumentacije. Ponekad fakulteti zahtevaju i overu kopije izvornog dokumenta  od strane javnog beležnika.

U prvoj fazi podnošenja dokumentacije za prevod, dokumenta mogu da se skeniraju u PDF formatu i proslede prevodiocu radi procene obima prevoda, cene i roka izrade dokumenata.

Sudski prevodilac izdaje po 2 originala svakog prevedenog dokumenta.

No Comments

Leave a Comment