9:00 - 17:00

Radno vreme Pon. - Pet.

063 370825

Pozovite nas za informacije

Facebook

Twitter

 

Međunarodni izvodi iz matičnih knjiga

Sudski tumač za engleski jezik > Sudski tumač  > Međunarodni izvodi iz matičnih knjiga

Međunarodni izvodi iz matičnih knjiga

MEĐUNARODNI IZVODI  IZ MATIČNIH KNJIGA

poslovi matičara i lična stanja građana

Međunarodni izvodi iz matičnih knjiga

Za putovanje, rad, studije  ili useljenje u neku stranu državu, potrebni su vam, između ostalih dokumenata. Ta dokumenta su  izvodi iz matične knjige venčanih i rođenih. Pored ličnih podataka, izvod iz matične knjige rođenih sadrži i važan podatak o vašem bračnom statusu. Svaki sklopljeni  ili razvedeni brak se registruje, takođe, u pomenutom dokumentu.

Kada nastaje problem?

Prilikom podnošenja zahteva odgovarajućoj matičnoj službi, pitaće vas da li želite  izvod na srpskom jeziku ili međunarodni izvod (lični podaci na deset jezika).

E, to može da vam kasnije stvori problem.

Vodeći se željom da snizimo troškove u najvećoj mogućoj meri, pri čemu odmah računamo i troškove prevoda dokumenta na odgovarajući jezik zemlje u koju putujemo, pa još ako treba i overa Haškim pečatom-višejezični izvod nam se čini kao pravo rešenje.

Međunarodni izvodi se izdaju u skladu sa konvencijom o  izdavanju višejezičnih dokumenata, tzv. Bečka konvencija. Namera je bila da se pojednostavi proces legalizacije dokumenata .

Koje zemlje prihvataju, a koje ne prihvataju internacionalna dokumenta?

Pomenuta međunarodna dokumenta važe samo u 24 države potpisinice. Te države su Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Kape Verde, Hrvatska, Estonija, Francuska, Nemačka, Italija, Litvanija, Luksemburg, Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Holandija (evropska teritorija), Poljska, Portugal, Rumunija, Srbija, Slovenija, Španija, Švajcarska i Turska.

Konkretno to bi značilo da  u procesu dobijanja vize za SAD ili Kanadu, Novi Zeland, Veliku Britaniju, Južnoafričku Republiku, Kipar ili Maltu , najčešće neće prihvatiti vaš  dokument na više jezika. Verovatno će vam tražiti  tzv. “običan” izvod na srpskom jeziku koji se zatim prevodi na strani jezik.

Epilog

Pošto ste platili taksu za izdavanje internacionalnog dokumenta, a u slučaju da isti ne prihvate nadležni organi zemlje u koju putujete, izlažete se novim troškovima  izdavanja dokumenta na srpskom jeziku, plus prevod, a po potrebi i overa Haškim pečatom.

Savet:

Proverite prethodno koje zemlje sigurno prihvataju višejezične izvode iz matične knjige venčanih, matične knjige rođenih i umrlih.

No Comments

Leave a Comment