9:00 - 17:00

Radno vreme Pon. - Pet.

063 370825

Pozovite nas za informacije

Facebook

Twitter

Prevod pravne dokumentacije za potrebe zvaničnog prezentiranja dokumenta (sa sudskom overom)

Kako izgleda overeni prevod sudskog prevodioca? Original, kopija ili overena kopija dokumenta koji se prevodi se sudski spaja, tj. izvorni dokument i overeni prevod se povezuju jemstvenikom i markicom sa pečatom sudskog prevodioca. Svaki prevod sudskog prevodioca treba da sadrži pečat i potpis sudskog prevodioca, potvrdu da dokument odgovara originalu, broj pod kojim je dokument zaveden i broj rešenje na osnovu koga je prevodilac imenovan; naravno, i aktuelnu adresu i telefon prevodioca. Sudski prevodioci obično izdaju dva primerka prevedenog i overenog dokumenta Prevodi za potrebe firmi i pravnih lica Firme najčešće prevode ovu vrstu dokumentacije za potrebe učešća na tenderu, za saradnju sa...

Continue reading

Dokumenta i vrste prevoda sudskih tumača?

Sudski tumači ili ovlašćeni sudski prevodioci prevode pismena dokumenta sa overom ili bez u zavisnosti od potrebe. Bilo da je u pitanju prevod za fizička ili pravna lica, sudski tumač prevod overava pečatom i potpisom, što je garancija da je overeni prevod veran originalnom dokumentu. Suštinski, posao sudskog tumača je da kreira prevod dokumenta koji stilom i sadržajem u potpunosti odgovara originalu i duhu jezika na koji se prevodi. Dokumenta koja prevode sudski tumači ili sudski prevodioci - vlasnički listovi - potvrde o nekažnjavanju koje izdaje MUP Srbije - potvrde da nema krivičnog postupka - potvrde o rezidentnosti - revizorski izveštaji - dokumentacija za tendere­­­ - ugovori, aneksi,...

Continue reading