.

LIČNA DOKUMENTA

 • - Izvodi iz matičnih knjiga rođenih
 • Izvodi iz matičnih knjiga venčanih
 • Potvrda iz policije i suda
 • Državljanstva
 • Potvrda o slobodnom bračnom statusu
 • Diplome (uz dodatak diplomi, besplatan prevod diplome)
 • Svedočanstva
 • Razni sertifikati i potvrde

Prevod sudskih dokumenta

LAST MINUTE“ PREVODI- U NAJKRAĆEM ROKU!

 • tužbe
 • žalbe
 • sudkse odluke
 • sudska rešenja
 • tenderska dokumentacija
 • sva dokumenta izdata od strane suda ili za potrebe suda

Prevod dokumenata privrednih društava

 • finansijski izveštaji
 • bilansi
 • revizorski izveštaji
 • kuporpodajni ugovori
 • tenderska dokumentacija
 • pisane deklaracije
 • fakture
 • sertifikati
 • statuti
 • kuporpodajni ugovori
 • prikaz proizvoda

PREVODI BEZ SUDSKE OVERE

 • prospekti
 • brošure
 • uputstva za upotrebu
 • katalozi
 • različite vrste tehničkih izveštaja
 • naučno-istraživački radovi i slično
 • Prevod web stranica - Prevod web sajta
 • prevod web stranice (tekstualni sadržaj)
 • prevod web sajta

Prevod ličnih dokumenata PO CENI OD
900.00 RSD
ZA JEDNU STRANU

Jedinična mera cene je prevodilačka strana od 1,800 karaktera (znakova) sa praznim mestima.

KO SMO MI I ČIME SE BAVIMO?

Prevod sa engleskog jezika na srpski i sa srpskog na egleski jezik Sudski prevodilac Tatjana Popović

 • Potreban Vam je prevod sa srpskog na engleski jezik?
  Profesionalni prevod sa engleskog na srpski jezik? Na pravom ste mestu! Odlike koje krase
  prevodilački studio u Beogradu su:
  – Brza procena prevoda
  – Kvalitetan prevod
  – Povoljna cena prevoda
  – Efikasna dostava i preuzimanje prevoda
 • Brza procena prevoda
  Dostavite izvorni tekst koji želite da prevedete na Email adresu i brzo, u najkraćem mogućem
  roku dobićete odgovor i procenu cene prevoda.
 • Kvalitet prevoda ličnih i poslovnih dokumenata
  Prilikom odabira profesionalnog lica kome poveravate prevod vaših ličnih i poslovnih
  dokumenata, osnovni kriterijumi za kvalitet prevoda moraju da budu profesionalno iskustvo,
  obrazovanje i talenat prevodioca da izvorni dokument prevede na željeni jezik.
 • Povoljne cene prevoda
  Prevodilački studio Dijalog Beograd ima povoljne cene prevoda ali ne i najniže cene za usluge
  prevodjenja.
  Kada je reč o ceni prevodjenja, budite svesni da najniže cene, najčešće znače i loš kvalitet
  prevoda, jer prevod obavljaju lica koja se angažuju za potrebe prevođenja, uz minimalnu naknadu
  na ime izvršene usluge. Naravno, svako pravilo ima izuzetke, pa su tako moguća odstupanja od
  pravila.
  Vaša reputacija i reputacija vaše firme vrede mnogo više od eventualne uštede kroz uslugu
  prevoda koju ste dobili po niskoj ceni.
 • Dostava i preuzimanje prevoda
  Prevod tekstova možete preuzeti lično ili na medijima po vašem izboru: papir, CD, flash memory.
  Dostava prevoda je putem faksa, elektronske pošte i slično.
  Sudske overene prevode možete podići u fizičkoj formi, uz mogućnost skeniranja overenih kopija
  i dostave u elektronskom formatu. Prevodilački studio Dijalog Beograd organizuje i dostavu
  prevoda putem brze pošte.

SUDSKI TUMAČ ENGLESKI

Brza procena prevoda

 1. Ime (obavezno)

 2. Email (obavezno)

 • MB: 000000
 • PIB: 0000
 • Tekući račun: 0000000000000