Usluge

U naše usluge prevoda su uključene razne kategorije tekstova:

Prevodi sa sudskom overom

Podrazumeva prevode koji imaju pravnu valjanost i istovetni su sa originalom, što garantuje overa ovlašćenog sudskog prevodioca za određeni jezik.

a) Lična dokumenta

Izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige venčanih, diplome srednje škole, diplome fakulteta, diplome izdate od strane različitih institucija, profesionalni sertifikati, prevod radne biografije, vozačke dozvole, pasoša, potvrda o primljenim vakcinama, medicinski izveštaji, potvrda o nekažnjavanju i slično.

b) Sudska dokumenta

Sužbe, žalbe, sudske odluke, sudska rešenja, tenderska dokumentacija i sva dokumenta izdata od strane suda ili za potrebe suda.

Dokumenti privrednih društava

 • Izvod iz sudskog registra društva
 • Finansijski izveštaji
 • Bilansi
 • Revizorski izveštaji
 • Kuporpodajni ugovori
 • Tenderi
 • Pisane deklaracije
 • Fakture
 • Sertifikati
 • Statuti
 • Prikaz proizvoda

Prevodi bez sudske overe

Prevodi bez overe uključuju prevode materijala i dokumentacije za koje nije potrebna garancija pravne valjanosti i overa sudskog prevodioca.

 • Prospekti
 • Brošure
 • Uputstva za upotrebu
 • Katalozi
 • Različite vrste tehničkih izveštaja
 • Naučno istraživački radovi