Reference

Nekid od naših klijenata sa kojima smo ostvarili uspešnu saradnju:

Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd

Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd

Medicinski fakultet, Beograd

HAUZMAJSTOR, Beograd

DUNDEE Plemeniti Metali

Alfatrade

EPS, Beograd

„VENUS“, Beograd

„Ruđer Bošković“ Gimnazija

TBI Lizing, Beograd

NBG Leasing, Beograd

Solvente, Slovenija

Elektrane Morava

FAP

Advokatske kancelarije

Uniworld

Farmanova

Mihajlo Pupin

Institut tehničkih nauka SANU

Beogradska kulturna mreža