Dokumentacija za vizu za Englesku

Tatjana Popović Blog Leave a Comment

Viza za Englesku

Najvažniji savet kada je u pitanju dokumentacija za vizu za Englesku je da oni žele jasno i nedvosmisleno da vide da imate čvrste veze sa Srbijom kao i čvrste razloge da se vratite. Kada to kažem, mislim na stalno radno mesto na koje ste u obavezi da se vratite, nekretninu u vašem vlasništvu zbog koje opet morate da se vratite, porodične veze koje vas vezuju za Srbiju (suprug(a), deca), sredstva na bankovnom računu.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI:

Pre svega, moram jasno napomenuti, da ZVANIČAN spisak dokumentacije za vizu NE POSTOJI. Ovaj spisak dokumenata u nastavku je sastavljen na osnovu prakse u prevođenju dokumenata za vizu za Englesku i na osnovu NEZVANIČNIH informacija koje sam pronašla na internetu koje su neke turističke agencije postavile na svoje sajtove.

London, Engleska, Tower Bridge
Image by fotofan1 on Pixabay

Za zaposlene:

 • potvrda o zaposlenju na memorandumu firme,
 • potvrda o mesečnim primanjima,
 • potvrda o godišnjem odmoru (sa datumom povratka na posao),
  (mada te sve potvrde poslodavac može staviti zajedno u jedan dokument),
 • kopija radne knjižice i original na uvid;

Za preduzetnike: 

 • potvrda o registraciji firme iz APR-a,
 • potvrda o plaćenom porezu iz Poreske uprave,
 • potvrda iz banke o stanju na ličnom deviznom računu,
 • potvrde o prometu na računima firme (dinarski i devizni računi),
 • izvodi iz banke za poslednja 2 meseca (mada neki kažu da treba i 6 meseci);
London, Engleska, crveni autobus
Image by fietzfotos on Pixabay

Za nezaposlene: 

 • uverenje o zaposlenju supružnika ili roditelja,
 • izjava o izdržavanju overena kod javnog beležnika,
 • potvrda o izvoru prihoda, poput iznajmljivanja stana, poslovnog prostora (ugovor,
 • priznanica i drugo);

 Za penzionere: 

 • fotokopija rešenja o penziji uz originalni dokument na uvid,
 • fotokopija poslednjeg čeka penzije uz originalni ček na uvid;

Za studente: 

 • potvrda sa fakulteta o studiranju,
 • indeks, odnosno kopija prve strane indeksa, poslednjeg semestra koji je overen i svih položenih ispita u indeksu (original indeksa na uvid),
 • dokumentacija o radnom odnosu za oba roditelja;

Za đake: 

 • potvrda iz škole o pohađanju škole,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • kopija đačke knjižice (original đačke knjižice na uvid),
 • overena saglasnost za putovanje oba roditelja za maloletna lica,
 • dokumentacija o radnom odnosu za oba roditelja;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *