KOJA DOKUMENTA PREVODE SUDSKI TUMAČI?

Tatjana Popović Blog, SUDSKI TUMAČ ZA ENGLESKI USLUGE Leave a Comment

-izvode iz tamtične knjige rođenih, umrlih, venčanih lica -vlasničke listove -potvrde o nekažnjavanju I izdate od strane SUP-a -potvrde da nema krivičnog postupka -potvrde o rezidentnosti – revizorske izveštaje – dokumentaciju za tendere­­­ -ugovore, anekse, statute, sudska rešenja, tužbe,punomoći -ugovore o zakupu, najmu..sve vrste ugovora -potvrde suda – lekarske izveštaje, otpusne liste, dijagnoze I nalaze – radne dozvole ŠTA ZNAČI …

Dokumentacija za vizu za Englesku

Tatjana Popović Blog Leave a Comment

Viza za Englesku Najvažniji savet kada je u pitanju dokumentacija za vizu za Englesku je da oni žele jasno i nedvosmisleno da vide da imate čvrste veze sa Srbijom kao i čvrste razloge da se vratite. Kada to kažem, mislim na stalno radno mesto na koje ste u obavezi da se vratite, nekretninu u vašem vlasništvu zbog koje opet morate …